Soffa

Mindre bemålad badkarssoffa från 1700-talet i Östergötlands museums ägo. ÖM