Spansk fajans

Lustre ware kallas denna typ av 1300-tals fajans som är ett mycket ovanligt fynd  i Sverige. Färre än tio skärvor har hittills hittats i Sverige. Den här skärvan hittades tio meter upp på Linköpings slotts västra fasad inmurad i putsen! En murare hade roat sig med att sätta denna dyrbara skärva så högt upp. Lustre ware kommer från Spanien och har arabisk influens. Den gula färgen är en gulddekor under den mycket blanka glasyren. Godset är rött som lergods men mycket hårdare. Fajansen kommer sannolikt  från ett större fat som någon i biskopens hushåll tappat. ett helt likadant fat finns i Madrid på historiska museet. ÖM