St Lars krypta

Under S:t Larskyrkans långhus finns en utgrävd krypta. Vid sidan av mittgången hittades denna kvinnograv. Hon ligger under en plasthuv. Man kan se flera öppna gravar med skelett när man besöker kryptan. Kvinnan har begravts under den äldsta kyrkans golv någon gång under 1300-1400-talet. Rester av S:t Larskyrkans äldre murar finns kvar i kryptan.