Stylus

Stylusen användes som penna som användes på en vaxtavla. Man skrev med den spetsiga delen och suddade ut med den breda plana delen. Den här stylusen är gjord av horn som dekorerats och putsats. Okänd fyndplats. ÖM