Tjocknackig flintyxa

Tjocknackig flintyxa med utsvängd egg från ca 2 000 f.Kr. Den har tydliga spår, små gropar efter tillverkningen. Den kommer från slutet av bondestenåldern, en period som kallas senneolitikum av arkeologerna, innan bronsåldern börjar. Flinta finns inte i Östergötland så den är importerad från Skåne eller Danmark.