Toaletthink

Länsfängelset som öppnade 1846 var ett cellfängelse där man satt ensam i cellen vilket var något nytt. Man byggde cellfängelset efter europeisk förebild men ansåg sig inte ha råd med nymodigheten vattenklosett. Varje cell hade en sådan här toletthink som skulle tömmas varje morgon. ÖM