Trindyxa

En välslipad långsmal trindyxa från ca 6 200 f.Kr, en period under jägarstenåldern som kallas Mesolitikum. Eventuellt är trindyxan ännu äldre. Yxan finns på Östergötlands museum. ÖM