Tuna träbyggnader

Gustav Vasas träbyggnader uppförda under 1550-talet på Tuna gård. Det minsta vänstra med toppigt tak var ett bryggeri. Det mittersta ett boningshus i två våningar och det högra borgstugan med stora källare under. Stenkällarna finns kvar på Tuna gård idag. Gustav Vasas träbyggnader finns avbildade på en karta från 1688 då var husen utdömda och skulle rivas.