Vattenklosetthus för fruntimmer

Bonn på Druvan ansåg att  moderniteten vattenklosett behövdes till fruntimren som besökte Wernerska trädgården som låg vid Hamngatan Kungsgatan. Kvinnorna hade ju inte lika lätt att gå bakom en buske eller så ville han att de skulle slippa dassen? Han lät bygga denna nymodighet som senare räddades till eftervärlden genom att huset  flyttades till Gamla Linköping. Det står nu i Dahlbergs caféträdgård bredvid Grand Hotells trädgårdspaviljong.