Vikingaring

Fingerring av guld från vikingatiden ca 800 -1050 e. Kr. Sliten och väl använd mansring. Den består av olika tjocka guldtrådar som tvinnats samman. Den är sliten där den är tunnast och ser ut att ha burits upphängd i en halskedja. ÖM