Hertig Johans Vinkanna

Hertig Johan Johansson Vasa, son till Johan III, avstod formellt från sin rätt till Sveriges tron 1604 till förmån för sin farbror Karl IX.  Hertig Johan var för ung för att överta tronen när hans far Johan III dog. När hans halvbror Sigismund avsade sig Sveriges krona 1599 var hertig Johan enbart 10 år och kunde inte bli regent. Han fick som kompensation delar av Östergötland och delar av Västergötland i förläning. Tidvis satt han i riksrådet, levde i ett olyckligt äktenskap och dog en för tidig död 1618. Han är begravd i Linköpings domkyrka och vinkannan testamenterades i samband med hans begravningen till domkyrkan. Överst på locket står en krönt förgylld Vase, en kärve som syftar på släktnamnet Vasa.  I O D är ingraverat på kannan vilket betyder Johannes Dux Ostrogothiae.