Altarskåp av Maarten van Heemskerck i Linköpings domkyrka

Altarskåp av Maarten van Heemskerck med uppslagna dörrar är 7,9 m brett.

När Linköpings domkyrka behövde rustas upp under 1500-talets senare del hjälpte kung Johan III till ekonomiskt. En av hans gåvor var då ett stort altarskåp av den holländske målaren Maarten van Heemskerck. Uppgifterna går isär om hur han kom över altarskåpet och vem som hade beställt det. Heemskerck målade många altarskåp till kyrkor runtom i Europa men inget av dem är lika stort som det som idag står i Linköpings domkyrka. En av teorierna är att det beställts av ärkebiskopen av Novgorod till hans kyrka. Enligt legenden skulle fraktskeppet ha gått på grund i Östergötlands skärgård och därför köpts av kungen som donerade altarskåpet till Linköpings domkyrka 1582. Senare forskning visar att altarskåpet målades 1538-1543 för den stora S. Laurentiuskyrkan i Alkmaar, Holland och verkar ha sålts efter reformationen. En sträng religionsinriktning kallad ”Vederdöparna” som förstörde bilder i de katolska kyrkorna härjade i Holland och Heemskercks altartavla räddades undan förstörelse genom att den såldes till Linköping.

Maarten van Heemskerck föddes 1498 och var son till en bonde som ansåg att sonen skulle ägna sig åt jordbruk. När han var tillräckligt gammal rymde han hemifrån till staden Delft där han hittade en lärare att studera måleri för. Han vandrade vidare till Haarlem och nästa lärare Jan van Scorel. Än idag misstar man sig tydligen lätt på vem som målat vad av dessa, läraren eller hans elev Maarten van Heemskerck. Hans måleristil kallas för manierism vilken utmärker sig för en närmast överdriven detaljrikedom i klara färger med dramatiska rörelser. Stilen var populär under 1500-talet. Heemskerck kom senare att bo hos den välmående familjen Foppesz som han målade på ett familjeporträtt. Det anses vara det äldsta familjeporträttet av många som målades i Nederländerna under 1500- och 1600-talen. 1532 gav sig Heemskerck ut på en lång resa med målet att få se och måla världens sju underverk. Även om han inte kom så långt att han fick se några underverk så målade han de sju underverken och gjorde senare etsningar av dem som sålde bra, även efter hans död 1574.

Maarten van Heemskerck självporträtt

Altarskåpet mäter 5,78 m på höjden och är totalt 7,90 m brett med uppfällda dörrar. Det har tio olika målningar gjorda på ekpannåer som sitter i träramar. När skåpsdörrarna är uppställda syns sex målningar och när de stängts är fyra andra målningar synliga. På dörrarnas utsida finns födelsescenen och nattvarden nertill. Upptill ser det ut som S:t Lars som grillas på ett halster till vänster och möjligen är det den helige Franciscus som tar emot allmosor på den högra.

Altarskåp med stängda dörrar.

I altarskåpets mitt, corpus, kan man se många människor som trängs vid de korsfästa på Golgata. En del av dem har verkliga förebilder i donatorer. På sidorna finns olika scener ur Kristus sista dag, han döms till döden, törnekronan sätts på, han gisslas och pryglas samt sist uppe till höger himmelsfärden.