Charles Emil Hagdahl

Charles Emil Hagdahl

Linköpingssonen Charles Emil Hagdahl växte upp hos sin moster eftersom båda hans föräldrar dog när han var liten. Han tog studenten vid läroverket i Linköping och därefter utbildade han sig till läkare i Uppsala och disputerade på en avhandling om kolik 1841. Han gifte sig med en förmögen kryddhandlardotter Emilia Fredrika Gylling och efter bröllopet var de under två år på bröllopsresa i Europa. Han hade i uppdrag från regeringen att studera fängelsevården i olika länder.  Hans intryck blev efter hemkomsten en bok ”Om fängelserna i Tyskland, Schweiz, Frankrike, Belgien och England” som kom 1845. Han och hustrun blev ägare till Tidö slott under fem år men flyttade senare in i en fastighet vid Hötorget i Stockholm. Två år senare dog hustrun efter att deras son hade dött enbart några år gammal.

Änklingen Charles Emil gifte aldrig om sig men hade en hushållerska som han levde i så kallat Stockholms äktenskap med. De fick tillsammans två döttrar som dock inte fick växa upp i hemmet. Först som vuxna blev de erkända som fosterdöttrar. Dottern Amalia gifte sig med vice häradshövding Marcus Wallenberg och blev mor till Jacob och Markus Wallenberg, en släkt som också kom från Linköping. Det hade funnits en långvarig relation mellan familjerna.

Under en lång period av år lagades det mat med hjälp av hans hushållerska, med närmast vetenskaplig utprovning och kontroll. Ofta provlagades de 3000 recepten flera gånger för att uppnå det ultimata sättet att göra rätten på. Resultatet blev så småningom den heltäckande kokboken ”Kok-konsten som vetenskap och konst” som gavs ut första gången 1879. Den har sedan tryckts i ett antal upplagor. Hagdahls kokbok anses vara den som introducerade den moderna matlagningen i Sverige. Kokboken var även en näringsfysiologisk handbok och inte minst utomordentligt spirituellt skriven.

Charles Emil Hagdahls övriga insatser som läkare och författare har helt kommit i bakgrunden av denna kokbok som sålde i stora upplagor. En Hagdahlsakademi med landshövdingen som ordförande bildades 2002 och de har som syfte att främja östgötsk kokkonst men också konst och hushållning, gastronomi och hälsa.