Isidor Kjellberg – Rösträttskämpe och journalist

Isidor Kjellberg föddes i Stockholm 1841, gick i läroverket och var elev vid Bergsunds mekaniska verkstad. Han fortsatte sina studier vid Teknologiska institutet. Några år senare reste han till Storbritannien och sedan USA för praktik vid Bullock Printing Press Co i Philadelphia. Han försörjde sig som journalist åt Göteborgs-Posten och dessutom var han inblandad i flera tidningars utgivande i USA. 1872 kom han tillbaka och grundade tidningen Östgöten som gavs ut i två versioner Norrköpings Östgöten och Linköpings Östgöten.

Isidor Kjellberg arbetade under många år som chefredaktör för den liberala tidningen Östgöten, som den kom att heta. Han var en radikal skribent som verkligen tyckte om att bilda opinion. Dessutom levererade han bra samhällsreportage och utvecklade tidningens redigering. Han ansågs vara en kraftperson med många idéer som han också lyckades förverkliga. En sällsynt förmåga att snabbt formulera sig på både prosa och dikt gav honom en framskjuten plats bland journalister i landsorten. Hans häftiga humör tog sig uttryck i skrift mer än i det privata livet. Linköping hade redan Östgöta Correspondenten, Corren, som styrdes av den konservative Carl Fredrik Ridderstad som var med överallt i samhällslivet.

Isidor Kjellberg

Isidor Kjellberg hade erfarenheter som journalist i USA vilket gjorde att hans undersökande journalistik kom att bli en kulturkrock i lilla Linköping. Här var man inte van vid att kommunens agerande skulle diskuteras och kanske ifrågasättas offentligt. Insynen i  kommunala handlingar var ingen självklarhet och det ifrågasattes och försvårades av vissa av kommunens representanter. Denna kamp ledde till frostiga relationer mellan Kjellberg och myndigheterna. En gång fick han en grisklöv skickad till sig med orden att det var ett arv efter en släkting!

Östgöten startades under en expansiv period i samhället på 1870-talet och fick en bra start. Isidor Kjellberg bodde och arbetade mest i sitt hus vid Cap Julie vid Stångåstranden. År 1891 stod ett nytt hus klart på Storgatan där Östgöten och familjen Kjellberg flyttade in. Det var stort och byggt i jugendstil med indragen el och prytt av en kopia av Frihetsgudinnan. Originalet står i New Yorks hamn och Kjellberg hade köpt kopian, som sattes på fasaden, billigt efter en industriutställning i Göteborg. Huset låg där Åhléns ligger vid Storgatan idag. Många ansåg Kjellberg vara ett orosmoment i staden och han fick många ovänner. Processer mot Östgöten och Kjellberg blev vardagsmat.

1887 grundade Kjellberg Sveriges första rösträttsförening i Linköping. Vanliga människor hade ingen rösträtt alls vid den tiden, enbart de förmögna jordägande manliga befolkningen som utgjorde ca 20% av befolkningen. Ur den lokala rösträttsföreningen bildades efter tre år riksorganisationen Sveriges allmänna Rösträttsförbund år 1890. Det Liberala samlingspartiet bildades i Linköping 1902 för att hedra Isidor Kjellberg som då varit död sedan 1895.