Krouthén

Johan Krouthén föddes i Linköping 1858. Hans far, Conrad Krouthén, drev en av stadens manufakturaffärer.  Hilda Åberg, var sömmerska och 1857 gifte hon sig med Conrad Krouthén. Familjen kom på fädernet från Norrköping där familjemedlemmar verkat som tenngjutare under 1700-talet. Familjenamnet var då Kruth. Efterhand ändrades namnet till Kruth-tenn som senare blev Krouthén. När Johan föddes på Stora hotellet var Krouthén ett aktat namn i näringslivskretsar i staden och familjens ekonomi var god. När Johan var endast 8 år dog hans far men Hilda Krouthén som fortsatte med manufakturaffären tillhörde under 1880- och 1890-talen de personer i staden som hade högst inkomst. Johan var inskriven vid läroverket i Linköping men han gick inte hela studietiden. Han  slutade vid  14 års ålder och började gå i lära hos målaren och fotografen Svante Rydholm 1872. Några år senare togs han in på konstakademin i Stockholm men efter inte allt för lång tid skaffade han sig andra lärare och 1881 reste han tillsammans med andra svenska konstnärer ut i Europa. Några år senare var han i Skagen och sedan landade han i Linköping.

Johan Krouthen självporträtt 1895, Norrköpings konstmuseum

Han skaffade sig modeller att befolka alla sina landskapsmålningar med och en av dem var Hulda som först blev mor till hans barn och senare även hans hustru. Tyvärr dog Hulda efter enbart fem års äktenskap. Yrkesmässigt gick det allt bättre för Johan Krouthén då förmögna linköpingsbor köpte målningar och porträtt. Han hittade en ny ung modell Clara som han fick barn med och så småningom gifte sig med. Barnaskaran utökades till totalt fem barn med Clara plus de två från tidigare äktenskap med Hulda. Mycket av hans arbete kom att bli beställningar på porträtt, inte minst militärer, vilket gav familjen hyggliga inkomster. 1909 flyttade familjen till Stockholm där Krouthén skaffade sig en ateljé på Valhallavägen. En konsthandlare Arvidsson skötte försäljning och beställningar i sin affär som låg vid Birgerjarlsgatan. Många sommarmotiv målades när familjen tillbringade somrarna vid någon av badorterna i södra Sverige. Hans senare år tillbringades i Linköping där han kom att bli ett av stadens original.

Självporträtt 1929. ÖM

Han hade ateljé på Djurgårdsgatan och målade många beställningsverk. Han dog av en hjärnblödning i december 1932 i sin säng i hörnrummet på fjärde våningen i Stora hotellet.