Landshövdingar i Östergötland

Ståthållare, häradsmän, guvernatorer och landshövdingar i Östergötland

1373–1384    Länsherre Örnfot, Eric

1399–1406   Häradsman Christiernson, Esbjörn

1435              Häradsman Natt&Dag, Erengisle

1538              Fogde Stiernschiöld, Johan

1545              Ståthållare Leijonhufvud, Sten

1549              Ståthållare Leijonhufvud, Abraham

1552              Guvernator Stenbock, Gustaf

1563              Guvernator Rosengren, Jacob

1565              Guvernator Liliehöök, Esbjörn

1566              Ståthållare Hård, Knut

1574             Ståthållare Bielke, Johan

1576             Ståthållare Bielke, Hogenskild

1606             Ståthållare Rosengren, Ture

1607             Guvernator Ribbing, Eric

1621–1627  Ståthållare Ribbing, Lindorm

1627            Ståthållare Ulfsparre, Eric

1732            Ståthållare Sparre, Carl

1633            Ståthållare Sparre, Lars

1634–1637 Landshövding Posse, Knut

1637–1643 Landshövding Rosenhane, Schering

1643–1649 Landshövding Skytte, Jacob

1650–1654 Landshövding Gyllenstierna, Johan

1654           Landshövding Gyllenclou, Anders

1654–1655 Landshövding Sparre, Axel

1656–1658 Landshövding Rosenhane, Johan

1658–1663 Landshövding Kurck, Gustaf

1664–1674 Landshövding Lilliehöök, Anders

1666–1678 Landshövding vice ord Rosenhane, Axel

1678–1687 Landshövding Ståhlarm, Axel

1687–1693 Landshövding Lovisin, Eric

1693           Landshövding Fägerstierna, Håkan

1697–1701 Landshövding Eldstierna, Lars

1702–1706 Landshövding Trotzig, Mårten

1706–1710 Landshövding Burenskiöld, Jacob

1710, 1713–1714 Landshövding Lilienstedt, Johan

1711 20/3 Landshövding vice Ribbing, Sven

1711–1713 Landshövding vice Ribbing, Conrad

1714–1718 Landshövding Leijonhielm, Anders

1718–1721 Landshövding Bonde, Gustaf

1721–1727 Landshövding Creutz, Ernst Johan

1727–1736 Landshövding Ehrencrona, Eric Gärmund

1736–1747 Landshövding d´Albedyll, Christer Henrick

1747–1769 Landshövding Lagerfelt, Gustaf Adolf

1769–1775 Landshövding Strömfeldt, Carl Harald

1775–1783 Landshövding Reenstierna, Fredrik Ulrich

1784–1814 Landshövding Strömfelt, Fredric Georg

1785            Landshövding von Schwerin, Verner

1809–1810 Landshövding  Strömfelt, Hans Fredrik

1810–1817 Landshövding  ord Cronstedt, Johan Adam

1817–1826 Landshövding von Nieroth, Baltzar

1822            Landshövding  Pålman, Ottander

1822–1824 Landshövding  Posse, Arvid

1824            Landshövding Hummerhjelm, Carl Fredrich

1824–1826 Landshövding  Hård, Carl Gustaf

1826–1835 Landshövding Hamilton, Gustaf Vathier

1836–1851 Landshövding Palmstierna, Carl Otto

1852–1858 Landshövding Hamilton, Henning Ludvig Hugo

1858–1867 Landshövding af Ugglas, Lars Gustaf

1867–1901 Landshövding De la Gardie, Robert

1901–1912 Landshövding Douglas, Ludvig

1912–1930 Landshövding Trolle, Eric Birger

1930–1941 Landshövding Tiselius, Karl

1941–1956 Landshövding Hamilton, Carl

1956–1980 Landshövding Eckerberg, Per

1980–1986 Landshövding Svenson, Göte

1987–1996 Landshövding Wirtén, Rolf

1996–2009 Landshövding Eriksson, Björn

2010– 2018 Landshövding Nilsson, Elisabeth

2018-           Landshövding Carl Fredrik Graf