Om webbplatsen

Kunskapen om Linköpings historia blir allt större eftersom tiden går. Arkeologiska undersökningar, historisk forskning och ett ökat samarbete mellan olika intressenter har bidragit till en förändrad syn på historien. Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats i samarbete med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. För text och innehåll svarar Eva Modén. Allan Näslund har stått för design och programmering. Den äldre versionen gjordes även med hjälp av Linköpings universitet och Östergötlands museum. 

Finansiärer av hemsidans uppdatering har varit Olof Skoglunds stiftelse och Westman-Wernerska stiftelsen. Den äldre upplagan av hemsidan finansierades av Westman-Wernerska stiftelsen som en del av ett större projekt om Linköping.

Referensgrupp var stadsantikvarie Gunnar Elfström, docent Hans Nilsson, Linköpings Universitet, museichef Markus Lindberg, Linköpings slotts och domkyrkomuseum och pedagog Lotta Jerndal, Gamla Linköping.

Kontakt

Har du frågor om text och bild, kontakta Eva Modén –  moden.eva@gmail.com

Bilder

Louise Alenbrand

Birgitta Alinder

Bild Linköping

Göran Billeson

Göran Burenhult

Can Burcin Sahin

Sture Carlsson

Didrik von Essen

Charlotta Franzén

Arne Gustafsson

Gabriel Hildebrandt

Bo Lundquist

Eva Modén

Hans Nilsson

Riksantikvarieämbetet UV Öst fotografer: Rikard Hedvall, Karin Lindeblad och Katarina Sköld.

Sune Zackrisson

Östergötlands museums fotografer: Lars Ekelund, Ann-Charlotte Feldt, Olle Hörfors, Eva Modén, Lasse Norr, Petter Nyberg, Marie Ohlsén och Helena Thörnkvist .

Illustrationer

Erik Dahlberg

Mats Gilstring

Richard Holmgren

Kommunlantmäteriet

Johan Levin

Sune Ljungstedt

Lönegård & Co

Olaus Magnus

Per Rydberg

Wikimedia Commons

Lars Östlin