Om webbplatsen

Den första versionen av hemsidan ”Linköpings historia” utformades av Eva Modén och finansierades av Westman-Wernerska stiftelsen. I referensgruppen fanns Gunnar Elfström, Linköpings kommun, Hans Nilsson, Linköpings universitet, Markus Lindberg, Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum och Lotta Jerndal, Gamla Linköping. Allan Näslund stod för det tekniska kunnandet.

Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats i samarbete med Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. För text och innehåll svarar Eva Modén. Allan Näslund har stått för design och programmering.

Finansiärer av den nya hemsidan är Westman-Wernerska stiftelsen, Olof Skoglunds stiftelse och Föreningen Gamla Linköping, som också ansvarar för sidans innehåll och fortlevnad.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter på sidans innehåll, kontakta Hans Nilsson: nilssonhistoria@gmail.com

Föreningen Gamla Linköpings hemsida: https://gamlalinkoping.nu

Bilder

Louise Alenbrand

Birgitta Alinder

Bild Linköping

Göran Billeson

Göran Burenhult

Can Burcin Sahin

Sture Carlsson

Didrik von Essen

Charlotta Franzén

Arne Gustafsson

Gabriel Hildebrandt

Bo Lundquist

Eva Modén

Hans Nilsson

Riksantikvarieämbetet UV Öst fotografer: Rikard Hedvall, Karin Lindeblad och Katarina Sköld.

Sune Zackrisson

Östergötlands museums fotografer: Lars Ekelund, Ann-Charlotte Feldt, Olle Hörfors, Eva Modén, Lasse Norr, Petter Nyberg, Marie Ohlsén och Helena Thörnkvist .

Illustrationer

Erik Dahlberg

Mats Gilstring

Richard Holmgren

Kommunlantmäteriet

Johan Levin

Sune Ljungstedt

Lönegård & Co

Olaus Magnus

Per Rydberg

Wikimedia Commons

Lars Östlin