Linköpings historia


Linköpings historia har de senaste åren tillförts en stor mängd nya kunskaper. Arkeologiska undersökningar, historisk forskning och ett ökat samarbete mellan olika intressenter har bidragit till en förändrad syn på historien. Denna uppdaterade version av Linköpings historia har producerats av Linköpings universitet, Östergötlands museum och Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum. Nu tio år senare görs en uppdatering av innehållet i regi av Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum.